صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

نقش سابقه مثبت و منفی افراد در ارزش یابی آنهامجموع: ۰

بازدید: ۱۵۶۶۴

پایان نامه

نقش سابقه مثبت و منفی افراد در ارزش یابی آنها

ارسال شده در: 01 مهر 1397 - 08:55 توسط مهدی مردانی

نویسنده
سید مصطفی امامی زاده
استاد راهنما
مهدی مردانی(گلستانی)
سال دفاع
1397
دانشگاه/پژوهشگاه
قرآن و حدیث

چکیده پایان نامه در تعیین ارزش وارزیایی افراد مولفه های مختلفی مورد توجه قرار می گیرد. یکی از این مولفه ها سوابق مثبت یا منفی افراد است. که این خود حوزه های مختلفی از قبیل خانوادگی ،اخلاقی ،سیاسی ، اجتماعی ،اعتقادی را شامل می شود. در متون اسلامى، حسن سابقه و سوء سابقه ، معيار سنجش افراد و از جمله شاخص‌هاى تقسيم كار دانسته شده است. وبا توجه به نمونه های زیادی که در متون قرآن و حدیث نسبت به سابقه افراد آمده، تخصص و تعهد به تنهایی محور گزینش و ارزش گذاری افراد نمی باشد بلکه توجه به پيشينه‏ افراد در اعتماد به آنان برای اعطاى مسؤوليت در موقعیت های مختلف امری ضروری است. این پژوهش که در سه فصل تنظیم شده است درصد آن است که در کنار گونه شناسی و بیان انواع سوابق ، تاثیر و کاربرد آنها را در ارزش گذاری افراد در موارد مختلف بررسی کند و هچنین در صورت تعارض سوابق افراد ، معیار ترجیح هریک از سوابق رابیان کند و در آخر تحلیل نمونه هایی از تعارض سوابق در سیرۀ معصومین را بیان و ارزیابی نماید.

نظرات