صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

تحلیل روایات نقصان ایمان زنانمجموع: ۰

بازدید: ۹۰۵۹

پایان نامه

تحلیل روایات نقصان ایمان زنان

ارسال شده در: 05 اسفند 1394 - 08:27 توسط مهدی مردانی

نویسنده
محمد حسین ناظمی
استاد راهنما
سید محمدکاظم طباطبایی
استاد مشاور
مهدی مردانی(گلستانی)
سال دفاع
1394
دانشگاه/پژوهشگاه
قرآن و حدیث

چکیده پایان نامه وجود عبارت " ان النساء نواقص الایمان" در خطبه 80 نهج البلاغه و برخی دیگر از روایات با سوالات و ابهاماتی همراه بوده است که دست آویز مخالفان اسلام برای ادعای تبعیض جنسیت در دین اسلام شده است. تردید در اصل صدور، ضعف سند، تعلیل نامناسب، بسیط بودن ایمان و عدم حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی از جمله ادله مخالفان روایات کاستی ایمان زنان است. این دست از روایات بین جوامع اهل سنت و شیعه مشترک است. با این تفاوت که در جوامع اهل سنت از اسناد متعددی برخوردار است و اعتبار آنها از جهت سند بیشتر است. فراوانی گزارش مضمون این روایات در متون شیعه و سنی، اطمینان نسبی به صدور آن را پدید آورده است. مراد از ایمان اعتقاد درونی به خداوند متعال است که انجام عبادات در افزایش آن اثر گذار است و مراد از نقصان ضعف و کاستی است که نشانگر کاستی عنصر اولیه ایمانِ زن نسبت به مرد می باشد که جبران آن برای زنان ممکن است و غرض از بیان این نقصان، توجه دادن به نقطه ضعف زنان در این زمینه است. نگاه اسلام به زن و مرد با توجه به شرایط، متفاوت است ولی به معنی تبعیض بین زن و مرد نیست بلکه همه حقوق انسانی برای زن محفوظ است و زن هم می تواند عین مرد به همه کمالات انسانی برسد.

نظرات