صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

علوّ مضمون در حدیث: کارکرد و شاخصه هامجموع: ۰

بازدید: ۴۳۹۳

مقاله

علوّ مضمون در حدیث: کارکرد و شاخصه ها

ارسال شده در: 22 مهر 1397 - 09:23 توسط مهدی مردانی

نویسنده
یاسین پورعلی، مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
دوفصلنامه علمی-ترویجی حدیث حوزه، شماره 16
سال نشر
1397
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله «عُلو مضمون» اصطلاحی ناظر به محتوای حدیث و بیانگر شرافت و برتری آن نسبت به دیگر احادیث است. وجود برخی ابهامات و تفاوت برداشتِ محققان از تعریف و مصداق این اصطلاح حدیثی، موجب گردیده تا آن‏ چنان که باید کارآمدی‏ های آن شناخته نگردد و در فهم و نقد روایات بهره‏ گیری كامل نشود. مقاله حاضر کوشیده با تبیین کارکرد و ماهیت علوّ مضمون، چگونگی کارایی و شناسایی این مصطلح حدیثی را بکاود و لزوم توجه به آن در مطالعات حدیثی را تبیین نماید. نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی-اکتشافی به‏ دست آمده، نشان می دهد اصلی ترین کارآمدی علو مضمون، اعتبارسنجی احادیث است و بر پایه نشانه‏ هایی مانند برتری ادبی، محتوای توحیدی، اسلوب دعا و مناجات و برخی مقامات معصومان علیهم السلام شناخته می شود.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها