صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

ادوار استنباط از فعل معصوم در اندیشه شیعهمجموع: ۰

بازدید: ۳۴۴

مقاله

ادوار استنباط از فعل معصوم در اندیشه شیعه

ارسال شده در: 01 خرداد 1397 - 08:52 توسط مهدی مردانی

نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
فصلنامه علمی_ترویجی حدیث حوزه، شماره 15
سال نشر
1397
تعداد صفحات
18

چکیده مقاله فعل معصوم یکی از منابع مهم استنباط است و نقش موثری در کشف آموزه‌های دینی دارد. تحلیل استنادات انجام‌شده به فعل معصوم، از اهتمام اندیشمندان شیعه به این منبع استنباط حکایت می‌کند. پژوهش حاضر کوشیده است با نگرشی تحلیلی - تاریخی، میزان کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی را بنمایاند و تطور کارایی این منبع استنباط در دوره‌های مختلف را نشان دهد. برآیند ارجاعات انجام گرفته به فعل معصوم نشان می‌دهد این مولفه حدیثی در سه دوره مختلف مورد توجه اهل بیت علیهم السلام ، اصحاب و عالمان شیعه بوده و منبع استنباط بوده است. در این میان، بسامد استنادات انجام‌گرفته به افعال نبوی نسبت به دیگر معصومان، نشان‌دهنده نقش برجسته پیامبر اسلام در اندیشه شیعه است.

پیوست ها

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات