صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

اميرمؤمنان ع و نرمش قهرمانانه: مبانى، زمينه ها، ويژگى هامجموع: ۰

بازدید: ۸۵۴

مقاله

اميرمؤمنان ع و نرمش قهرمانانه: مبانى، زمينه ها، ويژگى ها

ارسال شده در: 13 اردیبهشت 1396 - 09:26 توسط مهدی مردانی

نویسنده
مهدی سمیعی و مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
ماهنامه علمی-ترویجی معرفت، شماره 231
سال نشر
1396
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله «نرمش قهرمانانه» از تعابيرى است كه تحت تأثير كاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبيات سياسى معاصر پيدا كرده است. اين مقاله كوشيده است تا به اين پرسش محورى پاسخ دهد كه آيا مى توان با بررسى متون دينى و ريشه يابى اين اصطلاح در سخن و سيره اميرمؤمنان عليه السلام، آن را تعبيرى بر پايه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دينى قايل شد؟ يافته هاى اين پژوهش كه به روش اكتشافى و با تحليل سيره سياسى اميرمؤمنان عليه السلام در تعامل با مخالفان به ويژه در دوران پنج ساله حكومت به دست آمده است نشان مى دهد كه اميرمؤمنان عليه السلام به مفاد اين تعبير باور داشته و از آن در موقعيت هاى مختلف بهره برده است. چنان كه پايدارى در اصول و مداراى در عمل دو ويژگى مهم نرمش قهرمانانه است كه بر پايه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گرديده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمايت نخبگان و دودستگى شكل گرفته است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات