صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

شیخ صدوق و قاعده رخصت: مفهوم، کارکرد، اعتبارمجموع: ۱

بازدید: ۵۲۵۱

مقاله

شیخ صدوق و قاعده رخصت: مفهوم، کارکرد، اعتبار

ارسال شده در: 26 مهر 1394 - 06:21 توسط مهدی مردانی

نویسنده
مهدی مردانی، سید محمدکاظم طباطبایی
نشریه
دوفصلنامه حدیث پژوهی، شماره 13
سال نشر
1394

چکیده مقاله شیخ صدوق(ره) در کتاب من لایحضره الفقیه، مجموعه احادیثی را نقل کرده است که مفاد مشترک آنها جواز و اباحه عمل است. وی با پذیرش این گروه از احادیث، بنیاد قاعده ای را بنا نهاده و بر اساس آن فتوا صادر کرده است. این قاعده که در ادبیات شیخ صدوق رخصت نام دارد، یکی از روش هایی است که وی در حلّ تعارض اخبار به کار گرفته است. لکن این قاعده نسبت به دیگر روش های حلّ اختلاف اخبار، دامنه ای فراگیر ندارد و به دلیل فقدان ضابطه ای مشخص در کاربست، از اعتبار لازم برخوردار نیست و به نظر می رسد که از آن به عنوان قاعده ای عمومی نتوان یاد کرد. مفهوم شناسی قاعده رخصت، تبیین کارکرد آن از منظر شیخ صدوق و اعتبار سنجی قاعده رخصت از جمله محورهایی است که در این پژوهه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها