صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

مباني و روشهاي بازيابي متون حديثي كهن درسایه بازیابی کتاب زید بن وهبمجموع: ۰

بازدید: ۵۸۷۸

مقاله

مباني و روشهاي بازيابي متون حديثي كهن درسایه بازیابی کتاب زید بن وهب

ارسال شده در: 23 آبان 1393 - 13:09 توسط مهدی مردانی

اصطلاح: منابع نهج البلاغه, روش شناسی
نویسنده
مهدی مردانی
نشریه
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث
سال نشر
1393

چکیده مقاله لایه شناسی متون حدیثی و استخراج لایه های قدیمی تر از بین متونی که تاریخ جدیدتری دارند، یکی از روش های نوین پژوهشی است که در چند دهه اخیر مورد استقبال پژوهندگان اسلامی قرار گرفته است. این کار در جامعه علمی شیعه نیز با اقبال محققان مواجه بوده است و شماری از متون کهن شیعه، بازیابی/ بازسازی شده است. با این همه، این رویکرد نوین در حوزة مباحث نظری و بنیادین دارای کاستی هایی است که عدم تبیین مبانی و اصول حاکم بر بازیابی از جمله آنهاست. از این رو، این پژوهه می کوشد تا ضمن ارائه راهکارهای عملی بازیابی، مباحث علمی آن را نیز مورد بحث قرار دهد و با تطبیق بر کتاب زید بن وهب جهنی، مبانی و روش های بازیابی متون حدیثی کهن را تحلیل و تبیین نماید.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها