صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

مطالعه انتقادی دیدگاه عمر فلاته درباره آغاز پیدایش جعل حدیثمجموع: ۲

بازدید: ۷۱۳۹

مقاله

مطالعه انتقادی دیدگاه عمر فلاته درباره آغاز پیدایش جعل حدیث

ارسال شده در: 01 آبان 1393 - 11:42 توسط مهدی مردانی

اصطلاح: عمر فلاته, مطالعه انتقادی
نویسنده
مهدی مردانی، عبدالهادی مسعودی
نشریه
فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره 68
سال نشر
1392

چکیده مقاله مساله آغاز پيدايش جعلِ حديث يكي از مسائل مهم تاريخ حديث است كه از سوي محققان فريقين آراي متفاوت و گاه متناقضي در باره آن ابراز شده است. يكي از اين آرا متعلق به عمر بن حسن بن عثمان فلاته، از نويسندگان معاصر اهل سنت است كه كتاب الوضع في الحديث او از مهم ترين منابع موجود در مطالعات وضع شناسي به شمار مي رود. وي با نقد آراي ديگران و طرح مستنداتي تاريخي كوشيده است تا پيدايش احاديث موضوع را در ثلث آخر قرن نخست هجري و حدود سال 67 هجري اثبات نمايد. اين پژوهه مي كوشد تا با تحليل ديدگاه عمر فلاته در دو رويكرد سلبي و ايجابي و نقد روشمند آن بر پايه باور هاي اهل سنت، وقوع جعل حديث در زمان حيات پيامبر (ص) را اثبات نمايد و پي آمد هاي اين نظريه را _ كه پيراستن دامان صحابه از غبار جعل و معرفي شيعيان به عنوان متهمان اصلي وضع حديث است _ معرفي نمايد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها