صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

مبانی عصری‌سازی افعال پیامبر(ص)مجموع: ۰

بازدید: ۸۳۶

مقاله

مبانی عصری‌سازی افعال پیامبر(ص)

ارسال شده در: 14 فروردین 1400 - 18:20 توسط پایگاه

نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
فصلنامه پژوهشی علوم حدیث، شماره 99
سال نشر
1399
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله الگوگیری از افعال پیامبر(ص) همیشه هموار نیست و گاه بهره‏‏‌گیری از افعال ایشان به دلیل محدودیت‏‏های تاریخی با دشواری همراه است. در چنین شرایطی، باید اقتضائات عصر جدید را در نظر گرفت و رفتارهای پیامبر(ص) را متناسب با فرهنگ زمانه عصری‏‌سازی کرد، موضوعی که با تکیه بر ظاهر متون سیرۀ نبوی(ص) پدید نمی‏‌آید و نیازمند تعریف مبانی و باورهای بنیادین است. مقاله حاضر کوشیده است تا با تبیین مبانی و پیش‏‌فرض‏‌های مؤثر در عصری‌سازی افعال پیامبر(ص)، زمینه بهره‏‌گیری از این دست از افعال را فراهم آورد و امکان توسعه مصادیق سیره نبوی را مهیا نماید. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‏‌دهد که با پذیرش پنج مبنای بنیادین که به روش تحلیلی_اکتشافی به دست آمده است، امکان تحلیلِ عصری افعال پیامبر(ص) فراهم می‏‌شود و می‏‌توان رفتارهای ایشان را متناسب با فضای فرهنگی و محیطی امروز، به روز رسانی کرد.

نظرات