صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

تحلیل رابطه عبادت با ایمان در خطبه 80 نهج البلاغهمجموع: ۰

بازدید: ۴۷۳

مقاله

تحلیل رابطه عبادت با ایمان در خطبه 80 نهج البلاغه

ارسال شده در: 16 دی 1399 - 07:42 توسط پایگاه

نویسنده
محمد حسین ناظمی اشنی، مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
آموزه های حدیثی، شماره 7
سال نشر
1399
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله نسبت کاستی ایمان به زنان در خطبه هشتاد نهج البلاغه، به ظاهر حکایت از نقص استعدادی زنان در رسیدن به کمال دارد. خصوصا آنکه کاستی ایمان آنها به کناره گیری از نماز در هنگام عادت ماهانه مستند شده است. از آنجا که مهم ترین کمال در اندیشه دینی تقرب به خداوند و دستیابی به ایمان کامل است، نقص ایمان زنان به معنای نفی برابری زن و مرد در ارزشمندی خواهد بود و متن یاد شده، حکایت از نقص توان زن در رسیدن به حقیقت ایمان دارد. از این رو بررسی این پرسش، از اهمیت بسیار برخوردار است که معنای این روایت چیست. ایمان چه معنایی دارد و نقش عمل به تکالیف در ایمان چقدر است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بر پایه فرضیه صدور روایت، اعتنا به ظاهر آن و توجه به آیات و روایات دیگر مبنی بر عدم فرق بین زن و مرد در قبول عبادات، به اظهار نظر پیرامون این روایت پرداخته است. زنان به علت دوری از نماز و روزه در بعضی از روزها، دچار نقص در ایمان هستند. از طرفی امکان جبران این نقص برای زنان وجود دارد. به همین خاطر تعارضی با قرآن یا سائر روایات ندارد.

نظرات